Naš tim

Početna Naš tim

dr sci.med gordana teofanović

specijalista ginekologije i akušerstva

dr Gordana Teofanović je Medicinski fakultet u Beogradu završila 1987. godine. Specijalizira ginekologiju i akušerstvo 1995. godine. Magistrira iz oblasti humane reprodukcije 1997. godine, a 2000. godine stiče zvanje doktora medicinskih nauka. 2002. godine boravi na Katoličkom univerzitetu u Luvenu, Belgija, gde se usavršava za rad u asistiranoj reprodukciji. Autor je više stručnih radova i poglavlja u stručnoj literaturi. Od 1989. do 2000. godine zaposlena na Institutu za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije. Osnivač je i vođa tima Specijalne ginekološke bolnice Teofanović.

prof. dr Ana Mitrovic Jovanovic

specijalista ginekologije i akušerstva

Medicinski Fakultet u Beogradu završila 1995. godine. Magistrirala je 1998. godine, a doktorsku tezu iz perinatologije odbranila 1999. godine. Specijalista ginekologije i akušerstva od 2000. godine i tako je postala najmlađi lekar specijalista i doktor nauka na ovom području.Usavršavala se na Kings Coll. Hospital, Harvard Medical School, Hadassah, i drugim prestižnim mestima. Bavi se izuzetno uspešno lečenjem infertiliteta i svim postupcima asistirane reprodukcije (IVF, ICSI, TESA, TEFNA, PESA), kao i abdominalnom i laparoskopskom hirurgijom.

Mr sci.med.dr Srboljub Arsić

specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta

dr Srboljub Arsić je Medicinski fakultet u Nišu završio 1992. godine. Specijalizirao ginekologiju i akušerstvo 1999. godine. Diplomu o završenim Međunarodnim postdiplomatskim akademskim magistarskim studijama stekao je 2009. godine, Univerzitet za mir Ujedinjenih Nacija. Licencu za samostalno izvođenje ginekoloških laparoskopskih procedura stekao je 2001. godine. Autor je više naučnih radova.

dr sava rančić

specijalista ginekologije i akušerstva

dr Sava Rančić je Medicinski fakultet u Nišu završio 1996. godine. Specijalizirao ginekologiju i akušerstvo 2003.godine. Edukacija: škola porodiljstva 2003. godine - Univerzitet u Beogradu, škola ginekološke endoskopske hirurgije - KC Ljubljana 2004. godine, poseduje licencu za samostalno izvođenje endoskopskih ginekoloških procedura prvog i drugog nivoa - JUEH 2006. godine, sterilitet i laparoskopija - JUEH 2008. godine, Jan Donova škola ultrazvuka - 2008.godine, sertifikat MSRM 3D/4D-reproduktivna medicina - 2010.godine.

dr slavica popović

specijalista anesteziologije

dr Slavica Popović je Medicinski fakultet u Beogradu završila 2000. godine. Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i terapijom bola od 2006. godine.

svemir gnjidić

sertifikovani embriolog

Svemir Gnjidić je biološki fakultet završio je u Beogradu 1999. godine. Radio je na VMA na citogenetici kao i na Institutu za majku i dete na prenatalnoj dijagnostici. Od 2013. godine je sertifikovani embriolog od strane ESHRE. Senior klinički embriolog ( ESHRE akreditacija) od 2015. godine. Od 2005. godine stalno je zaposlen u SGB Teofanović.

biljana đorđević

sertifikovani embriolog

Biljana Đorđević je Biološki fakultet završila u Novom Sadu. 2008. godine završava Master studije iz oblasti infertiliteta. Senior klinički embriolog(ESHRE akreditacija) od 2019. godine. Od 2009. godine stalno je zaposlena u SGB Teofanović.

slavko cvijanović

profesor biologije

Slavko Cvijanović je diplomirao na Univezitetu u Banjoj Luci 2013. godine. Potom je završio Master studije iz reproduktivne biologije 2017. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, i stekao zvanje Reproduktivni biolog - embriolog. Od 2019. godine je sertifikovani ESHRE klinički embriolog, a od 2022. Senior ESHRE klinički embriolog. Stalno zaposlen u SGB Teofanović od 2015. godine.

filip dragaš

diplomirani biolog

Filip Dragaš je diplomirani boiolog. Diplomirao je 2016. godine na Univezitetu u Beogradu. Nakon završenih Master studija iz reproduktivne biologije 2019. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, stekao je zvanje Reproduktivni biolog - embriolog. Od 2022. godine je ESHRE klinički embriolog. Stalno zaposlen u SGB Teofanović od 2018. godine.

olivera plazinić

diplomirani farmaceut

Olivera Plazinić je diplomirani farmaceut. Stalno zaposlena u SGB Teofanović od 2010. godine.

doc. dr marija zdravković

specijalista interne medicine, kardiolog

doc. dr Marija Zdravković je specijalista interne medicine, kardiolog, doktor medicinskih nauka iz oblasti kardiologije i sportske kardiologije. Postdoktorske studije završila je kao stipendista Evropskog udruženja za srčanu slabost, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Cirihu. Docent je na Medicinskom fakultetu u Beogradu i profesor na Visokoj medicinskoj školi u Beogradu, na predmetu interna medicina.

doc. dr darko zdravković

hirurg-onkolog

dr Darko Zdravković je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom. Uža oblast stručnog i naučnog rada: hirurgija dojke, štitaste žlezde i melanoma.