Cenovnik

Početna Cenovnik

Cenovnik

Konsultacija - infertilitet12.000
Pregled 2. do 4. dana ciklusa8.000
Folikulometrija4.000
Inseminacija60.000

Vantelesna oplodnja

Kontrolisana ovarijalna stimulacija i aspiracija 100.000
Prirodni ciklus i aspiracija80.000
Laboratorijski rad u vantelesnoj oplodnji (stimulisani ciklus) 120.000
Laboratorijski rad u vantelesnoj oplodnji (prirodni ciklus) 100.000
Embrio-transfer u stimulisanom ili prirodnom ciklusu60.000
Zamrzavanje embriona (1 slamčica)60.000
Zamrzavanje embriona(svaka naredna slamčica)12.000
Zamrzavanje oocita (1 slamčica)60.000
Zamrzavanje oocita (svaka naredna slamčica)12.000
Odmrzavanje oocita40.000
Odmrzavanje doniranih oocita80.000
Odmrzavanje sperme20.000
Odmrzavanje donirane sperme40.000
Embrio - transfer odmrznutih embriona80.000
Presoterapija sa oksigenoterapijom6.000
Spermogram i spermokultura4.000
Asistirani hečing24.000
PICSI36.000
Ca – ionophore12.000
Magnetna selekcija spermatozoida50.000
ZyMot 40.000
PESA30.000
PESA + zamrzavanje80.000
TESE60.000
TESE + zamrzavanje110.000
Zamrzavanje sperme48.000
Prenos sperme, oocita i embriona iz druge ustanove36.000
Komisija za BMPO sa doniranim ćelijama24.000
Zakaži pregled

Ginekološki pregled4.000
Ginekološki UZ8.000
Kolposkopija5.000
Kolposkopija + PA8.000
Kolposkopija + PA + UZ12.000
Kolposkopija + PA + UZ + CB13.000
Aplikacija IUD 12.000
Ekstrakcija IUD6.000
Ekstrakcija IUD + eksplorativna kiretaža kavuma uterusa26.000
Abrazija kondiloma24.000
Biopsija PVU12.000
Kiretaža cervikalnog kanala14.000
Eksporativna kiretaža (cervikalni kanal + kavum uterusa)28.000
Incizija Bartolinijeve žlezde24.000
Prekid trudnoće50.000
LOOP PVU + kiretaža cervikalnog kanala52.000
Konizacija + kiretaža cervikalnog kanala72.000
Histeroskopija dijagnostička60.000
Histeroskopija operativna80.000
Punkcija ciste24.000
Laparoskopija240.000-360.000
Vaginalni bris1.000
Cervikalni bris1.000
Bris CT1.500
Bris UU1.500
Bris MH1.500
Komplet briseva6.000
Lokalna anestezija6.000
Anestezija intervencije12.000
Anestezija operacije24.000
PA konvencionalna metoda1.000
ThinPrep PA test3.000
PH punktat2.000
PH biopsija PVU3.500
PH kiretaža cervikalnog kanala3.500
PH kiretaža endometrijuma3.500
PH LOOP PVU5.000
PH konizacija6.000
Zakaži pregled

UZ pregled do 10. nedelje8.000
UZ 3D/4D posle 10. nedelje12.000
CTG2.000
Bris GBS1.000
Biopsija horionskih čupica40.000
Amniocenteza50.000
Amniocenteza(blizanci)75.000
Kordocenteza50.000
Serklaž36.000
Konsultacija u trudnoći3.000
Zakaži pregled

Femilift I60.000
Femilift II40.000
Femilift III40.000
Ginekološki PRP27.000
Zakaži pregled
U Beogradu, 10.07.2023.