Lečenje infertiliteta

23 godine iskustva u dijagnostici i terapiji infertiliteta.

doctery

Individualni pristup

Posvećenost, sveobuhvatnost i individualni pristup su osnovna načela rada bolnice.

doctery

Najsavremenije procedure

Kontinuirana medicinska edukacija i implementacija najsavremenijih postupaka i procedura u infertilitetu, perinatologiji i ginekologiji.

doctery

Postupak VTO subvencionisan

od strane RFZO.

ISTORIJA

Kako smo počeli?

2000

2000

Specijalna Ginekološka Ordinacija Ivanović

Specijalna ginekološko - akušerska ordinacija "Ivanović" je počela sa radom 27.10.2000. godine.

2006

2006

Specijalna Ginekološka Bolnica Ivanović

Šest godina kasnije prerasta u "Specijalnu ginekološku bolnicu Ivanović".

2011

2011

Nova Lokacija

Od septembra 2011. godine bolnica se nalazi u novom, namenski građenom prostoru za dijagnostiku i lečenje infertiliteta, ginekologiju i perinatologiju.

2017

2017

Uvodimo Najsavremeniju Tehnologiju

Od 2017. godine uvodimo i najsavremeniju lasersku tehnologiju (hirurgija, rejuvenacija i estetska ginekologija).

2020

2020

Novo Poslovno Ime

Od 2020. godine Specijalna ginekološka bolnica Ivanović menja poslovno ime firme u "Specijalna ginekološka bolnica Teofanović".